Flexiblare än få ®

Flexirail

Kontakta oss idag

Din samarbetspartner

Vi har lång erfarenhet av drift och underhåll samt nybyggnation av järnvägsanläggningar.

Det handlar om att vilja

En tro på att vi faktiskt är med och skapar en lite bättre värld för våra medmänniskor. Tänk dig hundrafemtio år tillbaka i tiden. För de allra flesta var järnvägen en lång resa mellan städer i Sverige. Resan gick på sträckor med enklare säkerhetssystem, idag är det inte så, tvärtom. Säkerheten har blivit ett ledord, med det följer ett stort ansvar för att vidmakthålla detta. Vi på FlexiRail är stolta över att vara en del i den utveckling som förändrar vårt samhälle. Vi har ett stort ansvar för kvaliteten på det vi bygger för säkerheten, för miljön och arbetsmiljön. Det ansvaret - tar vi på stort allvar.

Inom Flexirail AB bedriver vi drift och underhåll samt om och nybyggnation av järnvägsanläggningar och därmed förenlig verksamhet. Vi har bred kompetens och kan tillföra det till våra uppdragsgivare i olika roller.

Hitta oss

Idbäcksvägen 10, 611 38 Nyköping

Kontakta oss!

Ni kan även kontakta oss via info@flexirail.se